این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

زمانبندی اولیه کارگاه های آموزشی

زمانبندی اولیه کارگاه های آموزشی کنفرانس اعلام شد

ادامه مطلب1398/01/03

قابل توجه پژوهشگرانی که مقاله آن‌ها پذیرفته شده است

برای پذیرش نهایی مقاله لازم است دو مرحله‌ی که در ادامه خبر آورده شده است توسط شما صورت پذیرد.


ادامه مطلب1397/12/26

نکات مهم در رابطه با مقالات پذیرفته شده

با توجه به خاتمه فرایند داوری و اعلام نتایج نکات زیر به شرکت کنندگانی که مقالات آنها پذیرفته شده است اعلام می گردد:
1- پذیرش قطعی مقاله منوط به انجام اصلاحات خواسته شده توسط داوران و ارسال نسخه اصلاح شده با رعایت دقیق نکات نگارشی و در قالب استاندارد کنفرانس است. در صورت عدم انجام اصلاحات خواسته شده، کمیته علمی کنفرانس می‌تواند نسبت به حذف مقاله تصمیم‌گیری نماید.
2- شرکت‌کنندگانی که مقاله آنها پذیرفته شده است لازم است بر اساس جدول زیر نسبت به واریز هزینه و ثبت نام یکی از نویسندگان در کنفرانس اقدام نمایند. بدیهی است که مقالاتی که در کنفرانس ثبت نام و ارایه نشوند، از مجموعه مقالات حذف و نمایه نخواهد شد.


ادامه مطلب1397/12/19

سومین کنفرانس بین‌المللی اینترنت اشیاء و کاربردها توسط IEEE تایید شد

سومین کنفرانس بین‌المللی اینترنت اشیاء و کاربردها توسط IEEE تائید شد و مقالات پذیرفته شده و ارائه شده، برای نمایه شدن به IEEE ارسال و پس از تأیید آنها، نمایه خواهد شد. اطلاعات بیشتر را در ادامه مطلب مشاهده نمایید.


ادامه مطلب1397/12/18

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر