این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

نکات مهم در رابطه با مقالات پذیرفته شده

با توجه به خاتمه فرایند داوری و اعلام نتایج نکات زیر به شرکت کنندگانی که مقالات آنها پذیرفته شده است اعلام می گردد:
1- پذیرش قطعی مقاله منوط به انجام اصلاحات خواسته شده توسط داوران و ارسال نسخه اصلاح شده با رعایت دقیق نکات نگارشی و در قالب استاندارد کنفرانس است. در صورت عدم انجام اصلاحات خواسته شده، کمیته علمی کنفرانس می‌تواند نسبت به حذف مقاله تصمیم‌گیری نماید.
2- شرکت‌کنندگانی که مقاله آنها پذیرفته شده است لازم است بر اساس جدول زیر نسبت به واریز هزینه و ثبت نام یکی از نویسندگان در کنفرانس اقدام نمایند. بدیهی است که مقالاتی که در کنفرانس ثبت نام و ارایه نشوند، از مجموعه مقالات حذف و نمایه نخواهد شد.

پژوهشگران محترم می توانند پس از ورود به پروفایل کاربری، در بخش «وضعیت مقاله» نوع پذیرش و یا عدم پذیرش مقاله خود را مشاهده فرمایند. همچنین می توانند مطابق تصویر زیر جزئیات داوری را مشاهده نموده و نسبت به انجام اصلاحات مورد نظر داوران و بارگذاری نسخه نهایی اقدام نمایند.
بازگشت1397/12/19
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !