این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم


تاريخ برگزاری کنفرانس: ۲۸-۲۹ فروردین ۱۳۹۸ 
مهلت ارسال مقالات: ۱۵ ۳۰ دی ۱۴ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
تاریخ اعلام نتایج:  ۳۰ بهمن ۱۰ اسفند ۱۳۹۷
تاریخ ارسال نسخه نهایی مقاله: ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ 
آخرين مهلت ثبت نام در کنفرانس: ۱۰ فروردین ۱۳۹۸
محل برگزاری: دانشگاه اصفهان